Hummergolfen 2021

Hills Golf & Sports Club | 9.10.2021

Tournament Information

Spelinformation Hummergolfen 2021

HÅLLTIDER Frukost och registrering från kl. 08.30 Spelinformation klubbhuset kl. 09.30 Shotgunstart kl. 10.30 Prisutdelning ca kl. 15.30

TEE Herrar 54 Damer 45

OBS! Kan du ej närvara vid prisutdelningen krävs en utsedd representant för att du ska kunna ta emot ditt pris. Annars är principen den att priset går till en efterföljande på resultatlistan.

SPELFORM Texas Scramble pb 2manna-lag Båda i laget slår ut (laget måste räkna 7 utslag per person). Laget väljer den bästa bollen. Båda i laget placerar sin boll inom en klubblängd från den platsen och slår sitt nästa slag. Därefter väljer laget den bästa bollen och slår därifrån och så vidare tills bollen är i hål. På green placeras bollen inom ett scorekort.

SPELTEMPO 30 sek. är maxtiden att leta efter boll innan genomsläppning ska ske. Dock är bollen förlorad efter 3 min.

LOKALA REGLER Vid spel på hål 9 är fairway på hål 18 out of bounds. Viltstängslet är numera out of bounds-gräns. I övrigt gäller anslagna lokala regler.

AVSTÅND OCH FLAGGPLACERINGAR Alla mått är till mitten på green förutom de svarta 100, 150 och 200m plattorna mitt i fairway som mäter till flagg.

GOLFBILAR OCH TORVOR Golfbil ENDAST PÅ VÄG! Torvor skall återplaceras, hittas den inte ska hålet täckas med sand ur sandflaskan. Kom ihåg att alltid laga ditt nedslagsmärke på green!

Hummergolfen 2021

Hills Golf & Sports Club  |  Hills Golf  |  Par 71
9.10.2021
List is empty
Golf Gamebook App

Golf GameBook Live Scoring

This golf tournament uses digital scoring provided by Golf GameBook. If you haven’t done so already, please download the free app and register a profile. This allows you to join the tournament, score your round and enjoy many other great features we have built in to make your game more enjoyable. Read more about Golf GameBook.